Drobečková navigace

O firmě > Střešní asfaltové výrobky > BITULAC 5kg

 

Bituplastik F-Reflex.

 

Popis : Asfalto-hlinikový reflexní tmel
Balení : 17kg Cena : 1833 Kč

 

Obecně: Asfaltový reflexní tmel je roztok asfaltu v organickém rozpouštědle, obsahuje hliníkový pigment a plnidla.

 

Charakteristika: Používá se za studena. Bituplastik F-Reflex je určen pro vrchní ochrannou vrstvu betonových, asfaltových, kovových a polyuretanových povrchů.Po vyschnutí má šedostříbrnou barvu. Před použitím je zvlášť důležité tmel řádně rozmíchat.

Nátěry jsou účinné proti povětrnostním vlivům (zabraňuje oxidaci povrchu asfaltové povlakové krytiny), zejména slunečnímu záření, a tím prodlužují životnost povrchů stavebních materiálů (beton, PUR, plech), asfaltových krytin a snižují stékání asfaltových hmot. Zajišťuje lepší pochůznost na povlakových asfaltových krytinách v letním období. Snižuje povrchovou teplotu živičných vrstev.Použití: k hydroizolaci střešního pláště, jako povrchová ochrana nových i renovovaných betonových povrchů, teras a asfaltových krytin před slunečním zářením. Ochranný účinek je zhruba 8 – 10 let. Snižuje povrchovou teplotu stavebních materiálů a střešních plášťů. Používá se rovněž jako vrchní vrstva v kombinaci s materiálem Bituplastik F-M (spodní vrstva) k vytvoření hydroizolační membrány (minimálně 1,5kg/m2).

Zpracování: nanáší se za studena malířským válečkem, štětcem nebo pokrývačským kartáčem. Podklad musí být opatřen penetračním asfaltovým lakem, čistý, suchý, bez prachu a nesmí být zmrzlý. Po aplikaci a přilnutí k podkladu mráz neškodí. Pracovat nelze za deštivého počasí. Před zpracováním je nutno dokonale promíchat. Spotřeba je 0,5 až 0,7 kg/m2.

Balení a skladování: dodává se v plechových kbelících 5kg a 17kg. Nátěr se skladuje v těsně uzavřených obalech, které nesmí byt vystaveny zvýšeným teplotám nebo přímým účinkům slunečního zářeni. Ve skladovacích prostorách je zakázána manipulace s otevřeným ohněm a zákaz kouřeni. Mráz neškodí.

Nesmí se skladovat v obalech po kyselinách, louzích, kationaktivních nebo anionaktivních asfaltových emulzích nebo podobných látkách, kdy hrozí nebezpečí tvorby vodíku a roztržení obalu.

Užitné vlastnosti si výrobek uchová po dobu nejméně 3 roky od data výroby za dodržení podmínek skladování (doba použitelnosti).

 

Bitumizol RP s.r.o. - realizace, velkoobchod
Paxa Richard
Tel.: +420 608 978 113
www.bitumizol.cz
E-mail:
bitumizol@centrum.cz