Drobečková navigace

O firmě > Střešní asfaltové výrobky > BITUPAST 19kg

BITUPAST 19kg

 

Popis : Asfaltová impregnační emulze
Balení : 19kg-18l   Cena : 595 Kč

 

Obecný popis

Typ:

Stabilní, ve vodě rozpustná hmota na bázi asfaltu zvláštní jakosti, pryskyřic, elastomerů a minerálních stabilizátorů.

Vlastnosti:

Nanáší se za studena na vodorovné či svislé povrchy. Vyborně a pevně přilne ke všem známým strukturovaným materiálům (beton, lepenka, kov, dřevo, cihly, atd). Po zaschnutí vytváří pevnou lesklou černou membránu, která neteče, je nehořlavá, bez zápachu a která nebarví materiály, se kterými přijde do styku.
Nepodléhá vlivu povětrnostních změn a vyznačuje se vysokou odolností proti vodě, vlhkosti, korosivním materiálům, slabě koncentrovaným kyselinám a zásadám (je narušována rozpoučtědly na bázi ropy).
Je výborným materiálem pro vytváření silných, voděodolných membrám. Ve spojení se skelnou plstí, polyesterovými tabulemi atd. slouží jako základní materiál pro každou správnou impregnační ochranu.

Použití

  • Impregnace na střechách, terasách, vnějších zdech, podlahách
  • Ochrana základů, nosných zdí, mostních základů, podzemních nádrží
  • Antikorozní ochrana kovových a dřevěných konstrukcí
  • Opravy starých ochranných nátěrů
  • Ochrana azbestocementových výrobků
  • Ochrana tepelných izolací (vytvořením parotěsné zábrany)
  • Lepení střešních lepenek

Nanášení

Povrch musí být suchý. Je potřeba jej zbavit prachu, sypkých materiálů atd. Strukturní drsnost povrchu je potřeba vyhladit. Napřed se nanáší ředidlo BITUPAST (100 dílů materiálu BITUPAST, 30-50 dílů vody). BITUPAST se nanáší štětcem, stříkací pistolí nebo stěrkou ve dvou či více vrstvách podle stavu povrchu. Každá vrstva se nanáší svisle na předcházející vrstvu, která musí být suchá. Pro vytvoření povrchu odrážejícího sluneční paprsky je potřeba výslednou membránu natřít asfaltovou aluminiovou barvou BITUAL.

Spotřeba na nátěr: 500-700 g/m2 jako základní nátěr
2,8-3 kg jako parotěsná zábrana
Ředění: vodou
Čištění pomůcek:
pomůcky je nutno vyčistit ihned po použití, a to vodou a poté rozpouštědlem na bázi ropy.

Hlavní technické vlastnosti

váha na litr:
destilační zbytek:
popel ve zbytku: 
obsah vody:
odolnost proti vodě

1000-1100g
40-60 %
30-50 %
40-60 %
 
maximální doba schnutí:
pevnost:
ohřev:
elasticita:
 
24 hodin
pozitivní
pozitivní
pozitivní 
 

Specifikace: ASTM D 1227 TYP 3, TŘÍDA 2

Bezpečnostní opatření

Zabraňte kontaktu s očima.

Skladování

Maximální skladovací doba je dvanáct (12) měsíců v pevně uzavřených nádobách a na krytém místě. Nutno chránit proti mrazu.

Bitumizol RP s.r.o. - realizace, velkoobchod
Paxa Richard
Tel.: +420 608 978 113
www.bitumizol.cz
E-mail:
bitumizol@centrum.cz